Norsk - Engelsk Ordbok:

avgjørelse

Er denne oversettelsen nyttig? Legge til favoritter!
Vi har funnet følgende engelsk ord og oversettelser for "avgjørelse":
Norsk Engelsk
Så, dette er hvordan du kan si "avgjørelse" i engelsk!
 
Opp til nå, er det en rekke 2,985,494 søkte ord / uttrykk, blant 15,824 dag.
   Toner-shop   
Tags: avgjørelse, decision, decision, Norsk - Engelsk Ordbok, Norsk, Engelsk, ordbok, oversettelser
 
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av norskengelskordbok.com
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
0.0444 / 0.0327 (38)
Tilbake til toppen