Norsk - Engelsk Ordbok:

gruve

Er denne oversettelsen nyttig? Legge til favoritter!
Vi har funnet følgende engelsk ord og oversettelser for "gruve":
Norsk Engelsk
Så, dette er hvordan du kan si "gruve" i engelsk!
 
Opp til nå, er det en rekke 2,985,494 søkte ord / uttrykk, blant 15,824 dag.
   Toner-shop   
Tags: gruve, mine, pit, mine, mine, Norsk - Engelsk Ordbok, Norsk, Engelsk
 
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av norskengelskordbok.com
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
0.0299 / 0.0195 (38)
Tilbake til toppen