Norsk - Engelsk Ordbok:

sur

Er denne oversettelsen nyttig? Legge til favoritter!
Vi har funnet følgende engelsk ord og oversettelser for "sur":
Norsk Engelsk
Så, dette er hvordan du kan si "sur" i engelsk!
 
Uttrykk som inneholder "sur":
Norsk Engelsk
Vi håper at disse uttrykkene gi deg en god idé om hvordan du bruker ordet "sur" i setninger.
Opp til nå, er det en rekke 2,985,494 søkte ord / uttrykk, blant 15,824 dag.
   Toner-shop   
Tags: sur, acid, acidic, crabby, grumpy, sour, acid, sour
 
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av norskengelskordbok.com
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
0.0550 / 0.0190 (42)
Tilbake til toppen