13,556 բառեր. 31,208 Թարգմանություններ է.
2,985,493 բառերը / արտահայտությունները, 15,824 այսօր.
   Toner-shop   
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Նորվեգերեն, Նորվեգերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է norskengelskordbok.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0202 / 0.0148 (20)
Վերադառնալ սկիզբ