Norsk - Engelsk Ordbok:

i

Er denne oversettelsen nyttig? Legge til favoritter!
Vi har funnet følgende engelsk ord og oversettelser for "i":
Norsk Engelsk
Så, dette er hvordan du kan si "i" i engelsk!
 
Uttrykk som inneholder "i":
Norsk Engelsk
Vi håper at disse uttrykkene gi deg en god idé om hvordan du bruker ordet "i" i setninger.
Opp til nå, er det en rekke 2,985,494 søkte ord / uttrykk, blant 15,824 dag.
   Toner-shop   
Tags: i, you, in, in, in, in, Norsk - Engelsk Ordbok, Norsk
 
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av norskengelskordbok.com
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
3.2925 / 0.0784 (125)
Tilbake til toppen