Từ điển Na Uy - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "forum":
Na_Uy Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "forum" trong anh.
 
Đến nay, 2,985,494 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 15,824 vào ngày hôm nay.
Thẻ: forum, forum, forum, forum, forum, Từ điển Na Uy - Anh, Na Uy, Anh
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi norskengelskordbok.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0274 / 0.0196 (38)
Quay lại đầu trang