Từ điển Na Uy - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "vise":
Na_Uy Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "vise" trong anh.
 
Biểu thức có chứa "vise":
Na_Uy Anh
.
Đến nay, 2,985,494 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 15,824 vào ngày hôm nay.
   Toner-shop   
Thẻ: vise, manifest, song, ballad, to show, to show, Từ điển Na Uy - Anh, Na Uy
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi norskengelskordbok.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0350 / 0.0243 (39)
Quay lại đầu trang